LiveZilla Live Chat Software

left-26

شرکت توسعه سازه های خورشیدی پارس سولار ، بر اساس وظایف از پیش تعیین شده خود جهت گسترش هر چه بیشتر فرهنگ استفاده از تجهیزات انرژی های پاک و تجدید پذیر و بطور اخص انرژی خورشیدی و همچنین بومی سازی این تجهیزات اقدام به اعطای نمایندگی فروش محصولات و آورده های خود در شهرستانهای فاقد نمایندگی فروش نموده است.

 

نمایندگی فروش

 در این فرایند نزدیکی هر چه بیشتر مصرف کننده با سیستم های سولار و تجربه بصری عامه مردم کشور از این انرژی خدادادی و گستره وسیع استفاده از آن مورد تاکید بوده تا به صرف بعد مسافت شهرهایی از مراکز بزرگ شهری و استانی ، عدم استفاده از آنها مغفول واقع نگردد. همچنین از این رهگذر ایجاد مشاغل جدید و بازار کار غیر کاذب نیز ملحوظ نظر قرار گرفته تا شاید جوانان مستعد این مرز و بوم مشکلی بنام بیکاری را کمتر تجربه نمایند.  

اعطای نمایندگی فروش یخچال فریزر خورشیدی

اعطای نمایندگی فروش محصولات سولار