LiveZilla Live Chat Software

left-26

  • دارای 400 وات پانل سولار

  • با ارتفاع مفید  50 متر 

  • با قطر لوله خروجی 3/4 اینچ                                 

  • با دبی مناسب و کارکرد 8 ساعت در روز بطورمداوم                                    

  • یکسال گارانتی                                                                                                                                                                                                          

پمپ آب 4-3 اینچ خورشیدی